Điều khoản sử dụng

Chúng tôi tin rằng các bài viết trên blog này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe.

Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, TinhBotNghe.org khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong blog nếu còn vướng mắc.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong blog này.

Sức khỏe trong tay bạn. Hãy lựa chọn sáng suốt!